De 7 inspirerende habits van Stephen Covey

De naam van deze site – Slijpsteen – is geïnspireerd door de 7e eigenschap van ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ van Stephen Covey: sharpen the saw.

Jaren geleden volgde ik de gave training ‘de essentie van leiderschap’ door Remco Claassen. Dat was mijn eerste kennismaking met het werk van Covey. De training maakte veel indruk en de 7 habits zijn voor mij nog steeds een inspiratiebron.

Hieronder een afbeelding en korte beschrijving van de 7 beroemde habits.

7Habits

 

1 Be proactive
Kern van deze eigenschap is: neem het stuur in eigen handen. Weg met de slachtofferrol! Jij hebt zelf een keuze. Omstandigheden kun je niet altijd bepalen, maar wel altijd je reactie op die omstandigheden.

2 Begin with the end in mind
Wat is voor jou echt belangrijk? We zijn geneigd ons leven grotendeels te vullen met onbelangrijke zaken en komen soms weinig toe aan zaken die we echt belangrijk vinden. Vandaar: begin met het einde voor ogen. Wat wil je dat er over je wordt gezegd aan het einde van je leven?

3 Put first things first
Veel tijd gaat op aan onbelangrijke, niet dringende, zaken. Waardoor de echt belangrijke zaken blijven liggen. Deze eigenschap bouwt voort op de vorige: als je weet wat je wilt bereiken, zorg je ervoor dat je je werk en je leven zo organiseert, dat je ook echt aan die dingen toekomt.

Deze eerste drie eigenschappen leiden tot ‘een overwinning op je zelf’. Je ondergaat een transformatie van ‘afhankelijk’ naar ‘onafhankelijk’.

Voor mij persoonlijk is de logische opbouw van deze eerste drie eigenschappen het meest waardevol van alle inzichten van Covey: als je het stuur zelf in handen hebt (habit 1) en je weet wat je wilt in je leven (habit 2) dan kan je de juiste prioriteiten stellen (habit 3). Wat een geweldig inzicht!

De volgende eigenschappen bouwen voort op de eerste drie, en zijn meer gericht op relaties en samenwerken.

4 Think Win/Win
Je doel bereiken lukt het best als je ook het belang van de ander in het oog houdt. Langdurige goede relaties bestaan op basis van wederzijds voordeel. Streef dus naar win-win-situaties.

5 Seek first to understand … then to be understood
Dit is het geheim van effectieve communicatie: je oordeel opschorten en niet toegeven aan je neiging om snel je eigen mening te geven of met een half oor te luisteren. Aandachtig, onbevooroordeeld luisteren is de eerste stap op weg naar werkelijk begrip.

6 Synergise
Waar mensen creatief samenwerken en het beste van zichzelf geven in een sfeer van vertrouwen en waardering, ontstaat synergie. Synergie is altijd meerwaarde. Het geheel is meer dan de som der delen.

De laatste eigenschap is van andere orde en vormt – zoals gezegd – de inspiratie voor de naam van deze site.

7 Sharpen the saw
Zorg dat je de 6 principes steeds opnieuw toepast. Werk bewust ‘aan jezelf’. Besteed aandacht aan allevier de dimensies van het mens-zijn; lichaam, verstand, hart en ziel.

Tot zover een overview van de 7 habits. Beschouw het als een introductie – ik verwacht nog vaker te schrijven over Covey.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *