Shared space – minder regels, meer verantwoordelijkheid

Een weg zonder verkeersborden, stoplichten en wegmarkering. Het lijkt op sommige kruispunten bijna ondenkbaar, maar toch is de ‘shared space’ hier een voorbeeld van. Het concept, bedacht in de jaren negentig door verkeerskundige Hans Monderman, is al bekend in de provincie Friesland. Maar nu breidt het zich uit over de rest van Nederland – en verder.

Ik zie een analogie met ontwikkelingen in veel organisaties: minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid, betere samenwerking.

De gedachte achter ‘shared spaces’ is dat weggebruikers beter gaan opletten als er geen verkeersregels zijn. Door het weghalen van aanwijzingen wordt het straatbeeld onoverzichtelijker en neemt het gevoel van veiligheid af. Mensen worden alert en geven elkaar sneller voorrang.

Er zijn negatieve kanten aan de ‘gedeelde ruimtes’ in het verkeer. Bepaalde risicogroepen zoals ouderen en gehandicapten ervaren door gebrek aan overzicht en duidelijkheid problemen bij het juist inschatten van complexe en drukke situaties. Dit is het logisch gevolg van het principe dat een gevoel van onveiligheid noodzakelijk is om het systeem te laten werken.

In traditionele, grote organisaties zijn er vaak erg veel regels. ‘Om met veel mensen samen te werken zijn regels nou eenmaal nodig‘ is een veel gehoord excuus om bureaucratie goed te praten. Ik vind de vergelijking met het principe van ‘shared spaces’ mooi: minder regels hebben komt de samenwerking ten goede.

Net als bij de ‘shared spaces’ heeft deze ontwikkeling ook binnen organisaties aandachtspunten: niet iedereen vind het fijn om meer verantwoordelijkheid te krijgen – dat kan ook hier een gevoel van onveiligheid geven. Maar ik ben er van overtuigd dat de ontwikkeling naar minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid de samenwerking tussen mensen zal verbeteren en het plezier in het werk zal verhogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *